• logo magrama
  Martes 25/09/2018
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  CONSULTA DE ASIGNACIÓN
  DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
 • logo magrama
  Martes 25/09/2018
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  PAC 2015-2020
  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD-2018

Mapa de pagos

CCAA  Provincias  Nacional
+
-
Datos de pagos a nivel nacional en el ejercicio: 2017
Importe FEAGA (EUR) 5.438.893.148,97
Beneficiarios FEAGA 744.882
Importe FEADER (GPT) (EUR) 1.059.050.157,66
Beneficiarios FEADER 172.232
Total fondos (EUR) 6.497.943.306,63
Beneficiarios totales 783.604

Pagos realizados

Ejercicio 2018 (millones EUR)
FEAGA: 5.218,62
FEADER(*): 1.224,63
Total: 6.443,25
(*) Gasto Público Total

01 Accesos Directos