x

¡¡¡ AVISO !!!

 

Una vez finalizado el estado de alarma, a partir del día 22 de junio el Castillo de Arévalo abrirá al público en su horario habitual.

 • logo magrama
  Tuesday 29/09/2020
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  CONSULTA DE ASIGNACIÓN
  DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
 • logo magrama
  Tuesday 29/09/2020
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  PAC 2015-2020
  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD 2020

El FEGA

En aquest apartat s'ofereix informació sobre la raó de ser i les comeses bàsiques del Fons Espanyol de Garantia Agrària O.A. (FEGA), en relació amb l'aplicació de la Política Agrícola Comuna (PAC) a Espanya.

Igualment s'ofereix informació sobre:

 • Les disposicions reguladores del FEGA, les seves finalitats i funcions i organització interna
 • La dotació pressupostària, per als últims exercicis, i els comptes de l'Organisme
 • Els informes d'activitat de l'Organisme dels últims anys
 • El calendari/agenda, en el qual es recullen les principals activitats a desenvolupar al llarg de l'any i en el mes corresponent   
 • La informació sobre les convocatòries de beques de l'Organisme
 • Informació sobre el Castell d'Arévalo, propietat del FEGA, i el seu ús con a lloc de congressos i exposicions

D'altra banda, a la Seu electrònica del FEGA (accés directe de la pàgina d'inici) s'ofereix informació, entre d'altres, sobre:

 • Procediments i serveis electrònics (catàleg de serveis) 
 • Contractacions que promou l'organisme en el marc de la Llei de contractes de l'Estat (perfil del contractant)
El FEGA

01 Accessos directes