• logo magrama
  Viernes 20/04/2018
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  CONSULTA DE ASIGNACIÓN
  DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO
 • logo magrama
  Viernes 20/04/2018
  Fondo Español de Garantía Agraria O.A.
  PAC 2015-2020
  CAMPAÑA DE PUBLICIDAD-2018

BENEFICIARIES PUBLIC INTERVENTION

 

> Financial year 2015

 • No operation has been carried out in public intervention measures.

> Financial year 2016

01 Accesos Directos